Hakkımızda

Hakkımızda

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) bir ömür yarenlik etmiş Mihmandar-ı Nebi EbûEyyûb El-Ensari’nin, İstanbul’daki istirahatgâhı olan Eyüpsultan ilçesinde, Eyüpsultan İlçe Müftülüğünün himayelerindeki ilk ve tek Erkek Yatılı Kur’an Kursu olarak hizmet vermeye başlayan Hicret Camii Kur’an Kursu’muzun inşaatına 2018 yılında başlanmış, Rabbimizin inayeti, müftülüğümüzün ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle 2020 yılında tamamlanmıştır. 

Kur’an kursumuz 6 katlı olup toplamda 3000 m2 kullanım alanına sahiptir. Kursumuzda, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vizyon ve misyonu doğrultusunda hizmet üretilmektedir. Bu kapsamda, kursumuzun ilke ve hedeflerinin çerçevesi belli olup uygulanan eğitim-öğretim programları ile gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Bu bağlamda öğrencilerimizin;

1- Özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirmek, hoşgörü, kendini yenileme, hurafe ve bidatlardan uzak ve dini yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek.

2- Başta Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesi olmak üzere, Hafızlık eğitimi, İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konularındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek.

3- İslam bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayabilmelerini sağlamak.

4- Hayata dair temel beceriler kazandırmak, zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmek.

5- İslâm düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlakı gibi temel disiplinler ile ilgili bilgilerini geliştirmek, geliştirilen bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak.

6- Problemler karşısında mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip kılmak, tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilmelerini sağlamak.

7- Olayları ve yaşananları Kur’an, Sünnet ve kültürel miras bütünlüğü içerisinde değerlendirebilmelerini sağlamak.

8- Demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş ve iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

9- Meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, ifade yeteneklerini geliştirmek.

10- Başarıya yönlendirmek ve en üst noktasına çıkmalarını teşvik etmek.

11- Dini konulara verilen önem kadar; toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere) de önem vermek.

12- Öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim ve teknolojiyle, bilgi ve becerileriyle donatmak.

13- Din hizmetleri ve din bilimleri açısından çok yönlü gelişimlerini sağlamak.

14- Dini estetik duyarlılıklarını ve ilgilerini artırmak (musiki, ebru, hat sanatı, tezhib, kat’ı vb.), gelişimlerini sağlamak ve pekiştirmek.

15- ezberci bir mantıkla değil, sentezci olmalarını ve bu doğrultuda bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak.

16- Öğrenmeyi kurumun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.

17-Dini ve Milli bilince sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu kapsamda; devletine, vatanına, milletine, değerlerine ve kutsallarına bağlı bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamak. 

18-Vicdanlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

19-Din, devlet ve vatan düşmanı sapkın ideoloji sahibi kişi ve odakların nüfuzuna karşı donanımlı ve dirençli bir düzeye ulaşmalarını sağlamak.

20-Yedi kıtada insanlığın problemlerini dert edinen ve çözümü için katkı sunmayı amaçlayan bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kursumuzda ayrıca vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlik ve konferanslar gerçekleştirilerek faaliyetlerimizin ve din hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

Kursumuz; yemekhanesi, spor tesisi, konferans salonu, otoparkıyla öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetindedir.

--------------------------------------------------

Projelerimize destek olmak ister misiniz?

Alıcı Adı :Topçular Mahallesi Hicret Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği

IBAN: TR49 0020 3000 0150 8124 0000 01